Skip navigation

Browsing by Title

Showing results 21 to 40 of 26767
Issue DateTitleAuthor(s)
-12 בתים + 3 מקלטים - מנייןמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-12 בתים - אוגדהמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-12 בתים ו- 3 מקלטים - אוגדהמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-12 יחידות דיור, לינה משפחתית - סופהמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
1976121.-126. OstrakaBagnall, Roger
-13 בתים (78 יחידות) מרכז א' - פיתחת רפיח (המשך בתיק 11)משרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-13 בתים (78 יחידות) מרכז א' - פיתחת רפיח (המשך מתיק 10)משרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-13. ירושלים המורחבתמשרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-14 בתים - פיתחת רפיחמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-140 פנסים לתאורת רחובות - מושבים שוניםמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-140 קוט'גים - ימית (מס' 1 מ-4) (המשך מתיק 4)משרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-140 קוט'גים - ימית(מס' 1 מ- 4) (המשך בתיק 5)משרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-140 קוטג'ים - ימיתמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-140 קוטג'ים - ימית - מ- 3 (המשך בתיק 7)משרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-140 קוטג'ים - ימית מ- 3 (המשך מתיק 6)משרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-140 קוטג'ים בימית (המשך בתיק 2)משרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-140 קוטג'ים בימית (המשך מתיק 2)משרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-15 בתים - מרכז גושי, פיתחת רפיחמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-15 בתים - נחל סינימשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-16 יחידות - ימיתמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
Showing results 21 to 40 of 26767 < previous   next >